STOP СOVID

S obzirom na dešavanja sa trenutnom situacijom, uveravamo Vas da se pridržavamo aktuelnih mera opreza po pitanju COVID-19.


Float tank ima oko 500 kg Epsom soli rastvorene u 1000 L vode. Rastvor sadrži veliku koncentraciju Epsom soli (magnezijum sulfat) 40%. So je sama po sebi odlično dezinfikaciono sredstvo.

  • Rastvor se čuva u posebnom i rezervoaru i pročišćava se posle svakog klijenta. U skolpu sistema za filtriranje vode, nalaze se UV i mehanički filteri. Izlaganje rastvora UV svetlosti smatra se najefikasnijom metodom dezinfekcije. Izlaganje rastvora UV svetlosti uspešno ubija visruse i bakterije.
  • U rastvor se dodatno dodaje dezinfekciono sredstvo – aktivni kiseonik.
  • Spoljašnjost i unutrašnjost prostorija za plutanje, površine, kvake, oprema, dugmići i držači unutar float prostorije se dezinfikuju asepsolom, alkoholom i UV svetlosnim lampama koje se koriste i u medicinskim uslovima. Naučnici su dokazali da spektar UV svetlosti – 253,7 nm uspešno ubija visruse i bakterije, a da pritom ne šteti čovekovom zdravlju. Ne toksično i ekološki prihvatljivo, sigurno i bezbedno.

U vreme vaše posete studiju ne dolazite u kontakt sa drugim osobama. Samo Vi I naš Floating asistent. Poseta Floating studiju je bezbednija od odlazka u prodavnice, kafiće ili kupanja u reci ili jezeru.